พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


12

 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO
12

 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผกก.ตชด.41 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ เหมาะประมาณ รอง สว.(ป.) กก.ตชด.41 ปฏิบัติหน้าที่ ร้อย ตชด.417    4   

อ่านต่อ...


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยม /ตรวจคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ ณ ร้อย ตชด.417    5   

อ่านต่อ...


20 ตุลาคม 2564 ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม    7   

อ่านต่อ...